preloader gif

Qaydalar


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!


Ata Sığorta


Avtomobil Nəqliyyatı Vasitələrinin Kasko Sığortası Qaydaları pdf
Avtomobil Nəqliyyatı Vasitəsi Sahiblərinin Mülki Məsuliyyətinin Könüllü Sığortası Qaydaları pdf
Avtonəqliyyat Vasitələrinin Sürücü və Sərnişinlərinin Fərqi Qəza Sığortası Qaydaları pdf
Dəmiryol Nəqliyyatı Vasitələrinin Könüllü Sığortası Qaydaları pdf
Dəzgah Sınması Sığortasının Qaydaları pdf
Elektron Cihazların Sığortası Qaydaları pdf
Əmlakın Yanğından və Digər Risklərdən Sığortası Qaydaları pdf
Fərdi Qəza Sığortası Qaydaları pdf
Fiziki Şəxslərə Təqdim Edilən Avtomobil Nəqliyyatı Vasitələrinin Tam Sığortası Qaydaları pdf
Hava Nəqliyyatı Vasitələrinin Tam Sığortası Qaydaları pdf
İcbari Avto Sığorta - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Əmlak Sığortası - Qanundan Çıxarış pdf
İnşaat Sığortası Qaydaları pdf
İşəgötürənin Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Kənd Təsərrüfatı Bitkilərinin Sığortası Qaydaları pdf
Kənd Təsərrüfatı Heyvanlarının Sığortası Qaydaları pdf
Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları pdf
Kredit Risklərinin Sığortası Qaydaları pdf
Maliyyə Risklərinin Sığortasının Qaydaları pdf
Neft və Qaz Yataqlarında Kəşviyyat və Hasilat İşlərinin Aparılması Sığortasının Qaydaları pdf
Qiymətli Əşyaların Daşınmasının Sığortası Qaydaları pdf
Səyahət Sığortası Qaydaları pdf
Su Nəqliyyatı Vasitələrinin Sığortası Qaydaları pdf
Yanğın və Digər Əlavə Risklərlə Əlaqədar Gəlir İtkisi Sığortasının Qaydaları pdf