preloader gif

Qaydalar


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!


Xalq Sığorta


Dəzgah Sınması Sığortası Qaydaları pdf
Elektron Cihaz Sığortası Qaydaları pdf
Əmlakın Yanğından və Digər Əlavə Risklərdən Sığorta Qaydaları pdf
Fərdi Qəza Sığortası Qaydaları pdf
Fiziki Şəxslərin Sahibliyində Olan Minik Avtomobillərinin Tam Sığortası üzrə Sığorta Qaydaları pdf
İcbari Avto Sığorta - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Əmlak Sığortası - Qanundan Çıxarış pdf
Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları pdf
Maliyyə Risklərinin Sığortası Qaydaları pdf
Podratçılara Məxsus Olan Qurğu və Avadanlıqların Sığortası Qaydaları pdf
Qiymətli Əşyaların Daşınması Sığortası Qaydaları pdf
Səyahət Sığortası Qaydaları pdf
Su Nəqliyyatı Vasitələrinin Sığortası Qaydaları pdf
Üçüncü Şəxslər Qarşısında Mülki Məsuliyyət Sığrotası Qaydaları pdf
Yük Sığortası Qaydaları pdf