preloader gif

Qaydalar


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!


Rəvan Sığorta


Elektron Cihaz Sığortası Qaydaları pdf
Əmlakın Yanğından və Digər Əlavə Risklərdən Sığortası Qaydaları pdf
Əmlakın Yanğından və Digər Əlavə Risklərsən Sığortası ilə Əlaqədar Gəlir İtkisi Sığortası Qaydaları pdf
Fərdi Qəza Sığortası Qaydaları pdf
Fiziki Şəxslərə Təqdim Edilən Avtomobil Nəqliyyatı Vasitələrinin Tam Sığortası üzrə Sığorta Qaydaları pdf
Gəmi Sığortası Qaydaları pdf
İnşaat Sığortası Qaydaları pdf
Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları pdf
Montaj Sığortası Qaydaları pdf
Nəqliyyat Vasitələrinin Kasko Sığortası Qaydaları pdf
Nəqliyyat Vasitəsi Sahiblərinin Mülki Məsuliyyətinin Könüllü Sığortası Qaydaları pdf
Oğurluqdan Sığorta Qaydaları pdf
Qiymətli Əşyaların Daşınması Sığortası Qaydaları pdf
Səyahət Sığortası Qaydaları pdf
Şüşə Sınmasına Qarşı Sığorta Qaydaları pdf
Üçüncü Şəxslər Qarşısında Mülki Məsuliyyət Sığortası Qaydaları pdf
Yük Sığortası Qaydaları pdf