preloader gif

Qaydalar


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!


İpək Yolu Sığorta


Aviadaşıyıcıların Üçüncü Şəxslər Qarşısında Mülki Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Bank Risklerinin Sıgortası Qaydaları pdf
Electron Cihaz Sıgortası Qayadarı pdf
Fərdi Qəza Sığortası Qaydaları pdf
Fiziki Şəxslərə Məxsus Əmlak Sıgortası Qaydaları pdf
Fiziki Şəxslərə Təqdim Edilən Avtomobil Nəqliyyatı Vasitələrinin Tam Sığortası Qaydaları pdf
Hava Limanı Sahiblərinin və Hava Hərəkəti İdarəetmə Orqanlarının Mulki Məsuliyyətinin Sıgorta Qaydaları pdf
Hava Nəgliyyatı Vasitələrinin Sığortasının Qaydaları pdf
Hüquqi Şəxslərə Məxsus Avtonəqliyyat Vasitələrinin Sığortası Qaydaları pdf
Hüquqi Şəxslərin və Sahibkarlıq Fəaliyyəti ilə Məşqul Olan Fiziki Şəxslərin Əmlakın Sığortası Qaydası pdf
İcbari Avto Sığorta - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Əmlak Sığortası - Qanundan Çıxarış pdf
İpoteka Predmeti Olan Əmlakın Sığortası Qaydaları pdf
İş Fəaliyyəti Prosesinin Dayanması Sığortası Qaydaları pdf
İşəgötürənin Məsuliyyəti Sığortası Qaydaları pdf
Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları pdf
Montaj Sığortası Qaydaları pdf
Qiymətli Əşyaların Daşınması Sığortası Qaydaları pdf
Səyahət Sığortası Qaydaları pdf
Tikinti-Quraşdırma Sığortası Qaydaları pdf
Ümumi Məsuliyyət və Peşə Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Yüklərin Sığortası Qaydaları pdf