preloader gif

Qaydalar


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!


Günay Sığorta


Bank Risklərinin Sığortası Qaydaları pdf
Dəzgah Sınması Sığortası Qaydaları pdf
Elektron Cihazların Sığortası Qaydaları pdf
Əmlakin Yanğın və Digər Əlavə Risklərdən Sığortasının Qaydaları pdf
Fərdi Qəza və Xəstəlik Sığortası Qaydaları pdf
Hava Nəqliyyatı Vasitələri Sahiblərinin Mülki Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Hüquqi Şəxslərə və Hüquqi Şəxs Yaratmadan Shibkarlıq Fəaliyyəti ilə Məşğul Olan Fiziki Şəxslər Məxsus Avtonəqliyyat Vasitələrinin Sığortası Qaydaları pdf
İcbari Avto Sığorta - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Əmlak Sığortası - Qanundan Çıxarış pdf
İnşaat Sığortası Qaydaları pdf
İşəgötürənin Məsuliyyəti Sığortası Qaydaları pdf
Kənd Təsərrüfatı Bitkilərinin Sığortası Qaydaları pdf
Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları pdf
Montaj Sığortası Qaydaları pdf
Podratçıya Məxsus Olan Qurğu və Avadanlıqların Sığortası Qaydaları pdf
Qiymətli Əşyaların Daşınmasının Sığortası Qaydaları pdf
Səyahət Sığortası Qaydaları pdf
Su Nəqliyyatı Vasitələrininn Sığortası Qaydaları pdf
Tikinti Quraşdırma Risklərinin Sığortası Qaydaları pdf
Üçüncü Şəxslər Qarşısında Mülki Məsuliyyətin Sığortası Qaydaları pdf
Yanğın və Digər Əlavə Rislərlə Əlaqədar Gəlir İtkisi Sığortası Qaydaları pdf
Yüklərin Sığortası Qaydaları pdf