preloader gif

Qaydalar


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!


Bakı Sığorta


Avtomobillərin Tam Sığortası Qaydaları pdf
Bank Risklərinin Sığortası Qaydaları pdf
Dəmiryol Nəqliyyat Vasitələrinin Könüllü Sığortası Qaydaları pdf
Dəzgah Sınması Sığortası Qaydaları pdf
Elektron Cihazların Sığortası Qaydaları pdf
Əmlakın Yanğından və Digər Əlavə Risklərdən Sığortası Qaydaları pdf
Fərdi Qəza Sığortası Qaydaları pdf
Gəmi Sahiblərinin Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Hava Nəqliyyatı Vasitələrinin Sığortası Qaydaları pdf
Heyvanların Sığortası Qaydaları pdf
İnşaat Sığortası Qaydaları pdf
İşəgötürənin Məsuliyyət Sığortası Qaydaları pdf
Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları pdf
Kredit Risklərinin Sığortası Qaydaları pdf
Montaj Sığortası Qaydaları pdf
Neft və Qaz Yataqlarında Kəşfiyyat və Hasilat İşlərinin Aparılması Sığortası Qaydaları pdf
Oğurluqdan Sığorta Qaydaları pdf
Qiymətli Əşyaların Daşınması Sığortası Qaydaları pdf
Səyahət Sığortası Qaydaları pdf
Su Nəqliyyatı Vasitələrinin Sığortası Qaydaları pdf
Şüşə Sınması Sığortası Qaydaları pdf
Tikintidə İstifadə Olunan Maşın və Avadanlıqların Sığortası Qaydaları pdf
Üçüncü Şəxslər Qarşısında Mülki Məsuliyyət Sığortası Qaydaları pdf
Yanğın və Digər Əlavə Risklərlə Əlaqədar Gəlir İtkisi Sığortası Qaydaları pdf
Yük Sığortası Qaydaları pdf