preloader gif

Qaydalar


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!


Atəşgah Sığorta


Avtonəqliyyat Vasitələrinin Könüllü Sığortası Qaydaları pdf
Bankların və Maliyyə Xidmətləri Göstərən Digər Hüquqi Şəxslərin Risklərinin Kompleks Sığortası Qaydaları pdf
Daşınar və ya Daşınmaz Əmlakın İstismarı ilə Bağlı Mülki Məsuliyyətin Sığortası Qaydaları pdf
Dəniz Nəqliyyatı Vasitələrinin Tam Sığortası Qaydaları pdf
Dəzgah Sınması Sığortası Qaydaları pdf
Elektron Avadanlıq Sığortası Qaydaları pdf
Əmlakın Yanğından və Digər Risklərdən Sığortası Qaydaları pdf
Fərdi Qəza Sığortası Qaydaları pdf
Fiziki Şəxslərin Sahibliyində Olan Minik Avtomobillərinin Tam Sığortası üzrə Sığorta Qaydaları pdf
Gəmi Sahiblərinin Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Hava Nəqliyyatı Vasitələrinin Sığortası Qaydaları pdf
İcbari Avto Sığorta - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Əmlak Sığortası - Qanundan Çıxarış pdf
Kommersiya Fəaliyyətinin Dayanmasının Sığortası Qaydaları pdf
Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları pdf
Kosmik Risklərin Sığortası Qaydaları pdf
Məsuliyyət Sığortası Qaydaları pdf
Neft və Qaz Yataqlarında Kəşfiyyat və Hasilat İşlərinin Aparılması Sığortası Qaydaları pdf
Podratçının Maşın və Avadanlığının Sığortası Qaydaları pdf
Qiymətli Əşyaların Daşınması Zamanı Sığorta Qaydaları pdf
Səfər Sığortası Qaydaları pdf
Tikinti Quraşdırma Risklərinin Sığortası Qaydaları pdf
Yaşayış Evlərinin və Binaların İstifadəsi Zamanı Üçüncü Şəxslər Qarşısında Mülki Məsuliyyətin Sığortası Qaydaları pdf
Yük Sığortası Qaydaları pdf