preloader gif

Qaydalar


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!


PAŞA Sığorta


Avtonəqliyyat Vasitələrinin (kasko) Sığortası Qaydaları pdf
Dəzgah Sınması Sığоrtаsı Qаydаlаrı pdf
Ev Quşlarının Sığortası Qaydaları pdf
Heyvanların Sığortası Qaydaları pdf
İcbari Avto Sığorta - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Avto Sığorta - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Əmlak Sığortası - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Əmlak Sığortası - Qanundan Çıxarış pdf
Kredit Sığortası Qaydaları pdf
Məsuliyyət Sığortası Qaydaları pdf
Rəhbər İşçilərin Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf