preloader gif

Qaydalar


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!


AzSığorta


Avtomobil Nəqliyyat Vasitələrinin Kompleks Sığortası Qaydaları pdf
Avtomobil Nəqliyyat Vasitəsi Sahiblərinin Mülki Məsuliyyətinin Könüllü Sığortasının Əsas Qaydaları pdf
Azərbaycan Respublikası Ərazisindən Keçən Tranzit Malların Gömrük Rüsumunun Ödənilməsi Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Bank Risklərinin Sığortasının Əsas Qaydaları pdf
Dəzgah Sınmasından Sığorta Qaydaları pdf
Ev Quşlarının Sığortasının Əsas Qaydaları pdf
Əmlakın Yanğından və Digər Əlavə Risklərdən Sığortasının Əsas Qaydaları pdf
Fərdi Qəza Sığortası Qaydalari pdf
Gəmilərin və Digər Su Nəqliyyatı Vasitələrinin Sığortası Qaydaları pdf
Hava nəqliyyat Vasitələrinin Tam Sığortası Qaydaların Sığortası Qaydaları pdf
Heyvanlarının Sığortasının Əsas Qydaları pdf
İcbari Avto Sığorta - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Əmlak Sığortası - Qanundan Çıxarış pdf
İnşaat və Quraşdırma Risklərinin Kompleks Sığortası Qaydaları pdf
İşəgötürənin Məsuliyyət Sığortası Qaydaları pdf
İstilikxana Sığortasının Əsas Qaydaları pdf
Kənd Təsərrüfatı Bitkilərinin Məhsullarının Sığortası Qaydaları pdf
Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları pdf
Kreditlərin Sığortası Qaydaları pdf
Lift Qəzalarından Üçüncü Şəxslər Qarşısında Mülki Məsuliyyət Sığortasının Əsas Qaydaları pdf
Oğurluqdan Sığortanın Əsas Qaydaları pdf
Qiymətli Əşyalarının Daşınmasının Sığorta Qaydaları pdf
Səfər Sığortası Qaydaları pdf
Şüşə Sınmasına Qarşı Sığortanın Əsas Qaydaları pdf
Tikintidə İstifadə Olunan Maşın və Avadanlıqların Sığortası Qaydaları pdf
Üçüncü Şəxslər Qarşısında Mülki Məsuliyyət Sığortası Qaydaları pdf
Yanğın və Digər Əlavə Risklərlə Əlaqədar Gəlir İtkisi Sığortasının Qaydaları pdf
Yüklərin Sığortası Qaydaları pdf